Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut i tvistlösningsärende mellan TDC Song och Telia Sonera - dnr 05-11653 - 8 mars 2006

2006-03-08

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och Telia Sonera - dnr 05-12875 - 8 mars 2006

2006-03-08

Underrättelse om prissättning på portering av nummer - dnr 05-1789 - 28 februari 2006

2006-02-28

Beslut i tvistlösningsärende mellan Hi3G och VerizonBusiness MCI - dnr 05-12628 - 24 februari 2006

2006-02-24

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera - dnr 05-12629 - 24 februari 2006

2006-02-24

Underrättelse om prissättning vid terminering i mobilnät - Telia Sonera - dnr 05-5659 - 17 februari 2006

2006-02-17

Underrättelse om prissättning vid terminering i mobilnät - Vodafone - dnr 05-5657 - 17 februari 2006

2006-02-17

Underrättelse om prissättning vid terminering i mobilnät - Tele2 - dnr 05-5655 - 16 februari 2006

2006-02-15

Inriktningsbeslut om användning av 7 GHz-bandet för fastradio - dnr 05-7670 - 15 februari 2006

2006-02-15

Underrättelse om prissättning på samtrafik och LLUB - dnr 06-2341 - 13 februari 2006

2006-02-13