Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Dalarnas län till Bittraders Ltd - dnr 05-14145 - 21 december 2005

2005-12-21

Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Södermanlands län till Bittraders Ltd - dnr 05-14151 - 21 december 2005

2005-12-21

Skrivelse om reservering och blockering av abonnentledningar - dnr 05-3673

2005-12-16

Föreläggande - TeliaSonera får inte ta betalt för produktbyte i telestation - 04-12593/23 - 16 december 2005

2005-12-16

Beslut - skyldigheter vid analoga TV-sändningar via marknätet - dnr 05-8674/23 - 15 december 2005

2005-12-15

Beslut - skyldigheter vid analoga ljudradiosändningar via marknät - dnr 05-8677/23 - 15 december 2005

2005-12-15

Beslut - skyldigheter vid digitala TV-sändningar via marknät - dnr 05-8675/23 - 15 december 2005

2005-12-15

Beslut - Beslut om användning av 23 GHz-bandet för fast radio - 2 december 2005

2005-12-02

Beslut - Avslag på begäran om förlängt NMT-tillstånd - 05-11312 - 24 november 2005

2005-11-24

Beslut - Avslag på begäran om förlängt NMT-tillstånd - 05-11312 - 24 november 2005

2005-11-24