Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och TeliaSonera - dnr 05-9802 - 2 november 2005

2005-11-02

Beslut i tvistlösningsärende mellan Song och TeliaSonera - dnr 05-9119 - 2 november 2005

2005-11-02

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och TeliaSonera - dnr 05-9263 - 2 november 2005

2005-11-02

Beslut i tvistlösningsärende mellan Vodafone och TeliaSonera - dnr 05-9262 - 2 november 2005

2005-11-02

Beslut - Återkallelse av tillstånd för fast yttäckande radioaccess i 28 GHz-bandet - Teracom AB - dnr 05-12283 - 31 oktober 2005

2005-10-31

Beslut - Regional tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Västerbottens län till True Mobile Broadband - dnr 05-12362 - 26 oktober 2005

2005-10-26

Beslut - Regional tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Norrbottens län till True Mobile Broadband - dnr 05-12363 - 26 oktober 2005

2005-10-26

Beslut - Regional tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Västernorrlands län till True Mobile Broadband - dnr 05-12361 - 26 oktober 2005

2005-10-26

Beslut - Regional tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Gävleborgs län till True Mobile Broadband - dnr 05-12359 - 26 oktober 2005

2005-10-26

Beslut - Regional tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Södermanlandslän till True Mobile Broadband - dnr 05-12281 - 26 oktober 2005

2005-10-26