Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut/tillsynsrapport Tele2 angående stormen Gudrun - dnr: 05-1838 - 23 juni 2005

2005-06-23

Beslut/tillsynsrapport Teliasonera angående stormen Gudrun - dnr: 05-1840 - 23 juni 2005

2005-06-23

Marknadsbeslut - digital TV - dnr 04-6953 - 22 juni 2005

2005-06-22

Marknadsbeslut - analog ljudradio - dnr 04-6954 - 22 juni 2005

2005-06-22

Marknadsbeslut - analog TV - dnr 04-13521 - 22 juni 2005

2005-06-22

Beslut - tvistlösning mellan Tele2 och Telia Sonera angående ersättning för samtrafik - dnr 04-3380 - 15 juni 2005

2005-06-15

Föreläggande till Interloop AB om tillståndsvillkor FWA - dnr 05-17279 - 2 juni 2005

2005-06-02

Beslut i tvistlösningsärende mellan WorldCom och Vodafone angående ersättning terminering mobilnät - dnr 05-812 - 2 juni 2005

2005-06-02

Beslut - tvistlösning mellan Rix Telecom och Telia Sonera om fastställande av villkor avseende ersättning - dnr 05-1 - 2 juni 2005

2005-06-02

Föreläggande till SBS Radio för rundradiosänding utan tillstånd - dnr 05-5059 - 31 maj 2005

2005-05-31