Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut i tvistlösningsärende mellan TeliaSonera och Telenor - dnr 03-17298 - 16 februari 2005

2005-02-16

Beslut i tvistlösningsärende mellan TeliaSonera och Vodafone - dnr 03-17297 - 16 februari 2005

2005-02-16

Beslut - Ingen omprövning av underrättelse, 15 december 2004, om kostnadsorienterad ersättning vid samtrafik - 11 februari 2005

2005-02-11

Beslut - Förbud för Spy Shop att sälja viss teleterminalutrustning - dnr 04-14013 - 9 februari 2005

2005-02-09

Underrättelse samtrafik och accessnätet - LRIC - 27 januari 2005

2005-01-27

Underrättelse kreditriskpremie - 27 januari 2005

2005-01-27

Beslut om regionala tillstånd (10,5 GHz) i Kalmar för FWA - AirNet Holding AB - 14 januari 2005

2005-01-14

Beslut om regionala tillstånd (10,5 GHz) i Kronoberg för FWA - AirNet Holding AB - 14 januari 2005

2005-01-14

Beslut om regionala tillstånd (10,5 GHz) i Bleking för FWA - AirNet Holding AB - 14 januari 2005

2005-01-14

Beslut - BiM AB ansökan om tillstånd att använda radiosändare för mobilbredbandsnät i 1900 MHz-bandet - 04-14732 - 27 december 2004

2004-12-27