Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Förbud för TeliaSonera att ta ut extra avgift för sammankoppling av telenät - 28 april 2003

2003-04-28

Beslut om Orange ansökan om överföring av 3G-tillstånd - 23 april 2003

2003-04-23

Föreläggande: Telia Sonera ska lämna ut abonnentuppgifter till nummerupplysningsföretag - 9 april 2003

2003-04-09

Huvudsaklig användning av frekvensbandet 31,8-33,4 GHz

2003-03-31

Information om ändringar av frekvensbanden 374,0-376,0/384,0-386,0 MHz samt 375,0-376,0/382,5-383,5 MHz för fast radio - 31 mars 2003

2003-03-31

Beslut om regionala tillstånd för FWA - Paradigm omprövningsbeslut - 10 mars 2003

2003-03-10

Beslut om regionala tillstånd för FWA - Paradigm Södermanlands län 10,5 GHz - 24 februari 2003

2003-02-24

Beslut om regionala tillstånd för FWA - Paradigm Dalarnas län m fl 3,5 GHz - 24 februari 2003

2003-02-24

Beslut om regionala tillstånd för FWA - Paradigm Dalarnas län m fl 10,5 GHz - 24 februari 2003

2003-02-24

Beslut om regionala tillstånd för FWA - Recto Stockholms län - 24 februari 2003

2003-02-24