Beslut om tillståndsvillkor för privata postoperatörer 2007-2008

2007-12-04

Nya tillståndsvillkor för privata postoperatörer som gäller från och med 1 juli 2007 till och med 30 juni 2008. Diarienummer: 07-9024/32.