Tillståndsvillkor för postverksamhet

2013-10-01

Dessa tillståndsvillkor gäller fr. o. m. den 1 oktober 2013 och ersätter då tidigare tillståndsvillkor.

För de övriga operatörerna: dvs. alla utom Posten AB, publiceras inte varje enskilt beslut, däremot framgår själva tillståndsvillkoren av bilagan.