Beslut - BiM AB ansökan om tillstånd att använda radiosändare för mobilbredbandsnät i 1900 MHz-bandet - 04-14732 - 27 december 2004

2004-12-27