Beslut - Teracom-Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 10,5 GHz - Dnr 04-10068 - 14 oktober 2004

2004-10-14