Beslut - Teracom-Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 28 GHz-bandet - Dnr 04-5505 - 14 oktober 2004

2004-10-14