Beslut - återlämnande av tillstånd - Jämtkraft 3,5 GHz - 04-11522 - 20 september 2004

2004-09-20