Beslut - försäljningsförbud av terminalutrustning - 04-9307 - 8 oktober 2004

2004-10-08

PTS har beslutat att förbjuda Ondico AB att sälja teleterminalutrustningarna Comsys Balance X, Comsys Smart och Comsys View 65.