Beslut - tillstånd att använda radiosändare för GSM 1800 ombord på fartyg - 04-704 - 5 oktober 2004

2004-10-05