Beslut: TVP Positioning AB - 04-15874 - 17 december 2004

2004-12-17

TVP Positioning har meddelat att produkten ’InCase Spårsändare OM-3’ numera uppfyller de krav som gäller för radio- och teleterminalutrustning. - Februari 2005.