Beslut angående störsändare till Kriminalvårdsstyrelsen - 16 september 2004

2004-09-16