Beslut att förbjuda radioutrustning - 04-13699 - 3 november 2004

2004-11-03

Post- och telestyrelsen (PTS) förbjuder, med stöd av 10 § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning, ILV Industri AB att sälja radioutrustningen ”Max Control R-600 Advance”, eftersom utrustningen inte uppfyller kraven på märkning. PTS förelägger vidare ILV Industri AB att återkalla radioutrustningen från eventuella återförsäljare.