Beslut om återlämnande av Broadnet Norge AS:s tillstånd för fast yttäckande radioaccess i 28 GHz-bandet - Dnr 04-14729 - 7 december 2004

2004-12-07