Beslut - Beslut om användning av 23 GHz-bandet för fast radio - 2 december 2005

2005-12-02