Beslut - Paradigms regionala tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Västmanlands län återkallat - dnr 05-13572 - 21 december 2005

2005-12-21