Beslut - Regional tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Gävleborgs län till True Mobile Broadband - dnr 05-12359 - 26 oktober 2005

2005-10-26