Beslut - Regional tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Södermanlandslän till True Mobile Broadband - dnr 05-12281 - 26 oktober 2005

2005-10-26