Beslut - Regional tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Västerbottens län till True Mobile Broadband - dnr 05-12362 - 26 oktober 2005

2005-10-26