Beslut - Återkallelse av tillstånd för fast yttäckande radioaccess i 28 GHz-bandet - Teracom AB - dnr 05-12283 - 31 oktober 2005

2005-10-31