Beslut - delat regionalt tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Stockholms län - converGate24 AB - dnr 05-11141 - 22 september 2005

2005-09-22