Beslut - nationellt tillstånd i 26 GHz-bandet - Telia Sonera - dnr 05-3894 - 17 maj 2005

2005-05-17