Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Dalarnas län till Bittraders Ltd - dnr 05-14145 - 21 december 2005

2005-12-21