Beslut - Överlåtelse av regionalt tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Södermanlands län till Bittraders Ltd - dnr 05-14151 - 21 december 2005

2005-12-21