Beslut - Regionalt tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Skåne Län till Digiweb Ltd - dnr 05-11106 - 13 oktober 2005

2005-10-13