Beslut - Regionalt tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Skåne Län till converGate24 AB - dnr 05-11140 - 13 oktober 2005

2005-10-13