Beslut - regionalt tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Uppsala län - Digiweb Ltd - dnr 05-11171 - 22 september 2005

2005-09-22