Beslut - Regionalt tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Uppsala län - converGate24 AB - dnr 05-11142 - 29 september 2005

2005-09-29