Beslut Nordisk Mobiltelefon AS - tillstånd 450 MHz-bandet - dnr 05-1337 - 4 mars 2005

2005-03-04