Beslut Svenska UMTS-licens Holding AB - tillstånd 450 MHz-bandet - dnr 05-1341 - 4 mars 2005

2005-03-04