Beslut om regionala tillstånd (10,5 GHz) i Bleking för FWA - AirNet Holding AB - 14 januari 2005

2005-01-14