Beslut om regionala tillstånd (10,5 GHz) i Kronoberg för FWA - AirNet Holding AB - 14 januari 2005

2005-01-14