Föreläggande - SBS Radio AB - användning av rundradiosändare i strid med gällande tillståndsvillkor - 05-1601 - 22 augusti 2005

2005-08-22