Beslut - Begränsning av antalet tillstånd som beviljas inom ett frekvensutrymme, BWA - 16 juni 2006

2006-06-14