Beslut - Överlåtelse av det regionala 3,5 GHz tillståndet i Västmanlands län - 06-10664 - 24 augusti 2006

2006-08-24