Beslut - Regionalt tillstånd i 10,5 GHz-bandet i Dalarnas län - Convergate - dnr 06-1690 - 10 februari 2006

2006-02-10