Beslut - Regionalt tillstånd i Värmlands län i 10,5 GHz-bandet - Convergate - dnr 06-1689 - 10 februari 2006

2006-02-10