Beslut - Regionalt tillstånd i Östergötlands län i 10,5 GHz-bandet till Convergate - dnr 06-1260 - 10 februari 2006

2006-02-10