Beslut - ändring av tillståndsvillkor radiosändare för digital mobil radio - Generic Telecom Sweden AB - dnr 05-12520 - 23 augusti 2006

2006-08-23