Beslut - förlängt tillstånd för FWA-verksamhet i 3,5 GHz-bandet för TeliaSonera - 06-7577 - 12 juni 2006

2006-06-12