Beslut - tillståndsvillkor för UMTS - SULAB (Tele 2/Telia Sonera) - 06-56 - 14 juni 2006

2006-06-14