Beslut - tillståndsvillkor för UMTS - Telenor - 06-59 - 14 juni 2006

2006-06-14