Inriktningsbeslut om användning av 7 GHz-bandet för fastradio - dnr 05-7670 - 15 februari 2006

2006-02-15