Inriktningsbeslut om användning av 8 GHz-bandet för fastradio - 06-7878 - 7 juli 2006

2006-07-07