Beslut om ändrade tillståndsvillkor för Telia Sonera i 26 GHz-bandet - dnr 06-14858 - 31 januari 2007

2007-01-31