Beslut om att avslå Generic Mobile Systems ansökan om att använda radiosändare i 450 MHz-bandet - dnr 07-2569 - 15 augusti 2007

2007-08-15